polski English rosyjski Deutsch

FAQ


 1. Kto kwalifikuje się do przyjęcia?

  Do przyjęcia kwalifikuje się każdy nie wykazujący agresywnych zaburzeń psychicznych.

 2. Czy przyjmujemy osoby z chorobą alzheimera?

  Tak przyjmujemy osoby z chorobą alzheimera, pod warunkiem że osoba nie wykazuje agresji.

 3. Jak duży jest nasz Dom Seniora?

  Nasz Dom Seniora docelowo może pomieścić 46 osób.

 4. Kto sprawuje opiekę nad Pensjonariuszami:

  Opiekę nad naszymi Pensjonariuszami sprawuje lekarz rodzinny, pielęgniarki, opiekunowie oraz Pani Prezes.

 5. Co wchodzi w cenę pobytu?

  W cenę pobytu wchodzi: mieszkanie, wyżywienie, rehabilitacja usprawniająca grupowa, zajęcia terapeutyczne, opieka, pielęgnacja oraz pomoc we wszystkich niezbędnych czynnościach dnia powszedniego. Dodatkowo płatne są tylko lekarstwa na indywidualną receptę, pampersy jeśli są potrzebne i rehabilitacja indywidualna.

 6. Czy opieka jest zapewniona 24 godziny na dobę?

  Tak opieka jest zapewniona 24 godziny na dobę.

 7. Czy w okuł Domu Seniora jest ogród?

  W okuł Domu Senior jest ogród pełen roślin i kwiatów oraz dużą altanką.

  W sezonie letnim organizujemy również wycieczki naszym melexem do pobliskich parków i ogrodu botanicznego.

 8. Czy placówka jest wpisany do wojewódzkiego rejestru domów seniora?

  Tak, nasz Dom Opieki jest wpisany do wojewódzkiego rejestru Domów Seniora pod numerem 51.

 9. Czy można zamieszkać ze zwierzętami?

  Kochamy zwierzęta, ale niestety nie mogą zamieszkać z naszymi Pensjonariuszami.

 10. Czy są wydzielone strefy dla osób palących papierosy?

  Tak posiadamy wydzielone strefy dla osób palących papierosy.

 11. Jak organizowany jest czas wolny?

  Rano w godzinach 10.00-13.00 na świetlicy odbywają się zajęcia terapeutyczne.

  Często organizujemy różnego rodzaju spotkania, występy i koncerty oraz wyjazdy rekreacyjne.

 12. Czy posiadamy własny transport?

  Tak posiadamy dwa samochody osobowe oraz pojazd elektryczny melex.

 13. Czy posiadamy samochód przystosowany do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich?

  Tak posiadamy jeden samochód osobowy specjalnie przystosowany do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich.

 14. Kto sprawuje nadzór nad lekami?

  Rozkładanie i wydawanie leków nadzoruje pielęgniarka dyżurująca.

 15. Jak realizowane są indywidualne recepty na leki?

  Recepty na leki może we własnym zakresie realizować rodzina, bądź nasz pracownik.

 16. Czy w każdym pokoju jest telewizor?

  Tak w każdym pokoju znajduje się odbiornik telewizyjny do własnej dyspozycji.

 17. Czy w Domu Seniora jest internet Wi-Fi?

  Tak posiadamy Internet Wi-Fi w naszym Domu Seniora w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

 18. Co jest największym atutem waszego Domu Seniora?

  Największym atutem naszego domu seniora jest kameralność, rodzinna atmosfera i własna przepyszna kuchnia.

 19. Czy jest winda?

  Tak w naszym budynku znajduje się winda osobowa.

 20. Czy infrastruktura jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych?

  Tak cała nasza infrastruktura jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych?

 21. Czy zapewnione są potrzeby duchowe?

  Tak zapewniamy potrzeby duchowe w zależności od wyznań.

 22. Czy zapewniamy wyjazdy do lekarzy specjalistów?

  Tak zapewniamy wyjazdy do lekarzy specjalistów.

 23. Czy organizowane są ogólne spotkania z rodzinami?

  Tak organizujemy wspólną Wigilię i śniadanie Wielkanocne z udziałem rodzin.

 24. Czy organizowane są urodziny Pensjonariuszy?

  Tak organizujemy urodziny każdego naszego Pensjonariusza