polski English rosyjski Deutsch

Ul. Fabryczna 3 , 05-520 Konstancin-Jeziorna (2 km od Warszawy), woj. mazowieckie, tel. +48 22 756-46-16 , email:

Rehabilitacja dla seniora kluczowym zabiegiem przywracającym sprawność fizyczną


Starzenie się organizmu przyczyną powstawania różnych niesprawności

W procesie starzenia rozpoczyna się postępujące osłabienie funkcji poznawczych, ogólnej percepcji zmysłowej, czuciowej i ruchowej, co w konsekwencji prowadzi do znacznego pogorszenia funkcjonalnego stanu organizmu. Na skutek różnych schorzeń jakie napotykają nas na życiowej drodze, dochodzi do coraz to znaczniejszego pogłębiania się kłopotliwych niesprawności. Postępujące niedołęstwo często w różnym stopniu doprowadza osoby w starszym wieku do uzależnienia od innych. Takie wymuszone przywiązanie do innych osób, może prowadzić seniorów do wystąpienia stanów depresji, a także pochodnych konsekwencji zdrowotnych, których zaniedbanie z pewnością będzie wyzwaniem dla terapeutów i rehabilitantów.


Znaczenie i cel rehabilitacji osób w podeszłym wieku

Profesjonalna rehabilitacja seniorów ma na celu przywrócenie jak najwyższego poziomu sprawności. Specyfiką takiego procesu jest czas wymagany na dojście do zadowalającego poziomu usprawnienia. Rehabilitacja staruszków w odniesieniu do osób młodych trwa znacznie dłużej. Dzieje się tak ze względu na możliwości regeneracyjne i adaptacyjne jakie posiadają ich organizmy. Czynnikami utrudniającymi zabiegi rehabilitacji starszych osób mogą być: zachwiane krążenie, niedożywienie, upośledzenie koordynacyjne i ruchowe, depresja, otępienie itp. Zadaniem, którym zajmuje się rehabilitacja starszych niepełnosprawnych osób, zwykle jest przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Rehabilitacja dziadków często koncentruje się na odtworzeniu wykonywania w jak najszerszym zakresie podstawowych codziennych czynności takich jak: wstawanie z łóżka, mycie się, ubieranie się, chodzenie, korzystanie z ubikacji, gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów, przyjmowanie leków itp. Cel rehabilitacji powinien zawsze być uzależniony od stanu i możliwości danego organizmu.


Właściwe dobrana rehabilitacja osób starszych kluczem do sukcesu

Niezawodna rehabilitacja odpowiednio dobrana do potrzeb, pozwala w znacznej mierze na wyjście ze stanu niepełnosprawności. Trzeba pamiętać, że brak ruchu ma destrukcyjny wpływ na stan zdrowia osoby w sędziwym wieku. Dłuższe przebywanie w bezruchu może doprowadzić do zaniku mięśni, powstania znacznych ograniczeń w stawach, oraz ogólnego osłabienia całego układu mięśniowo szkieletowego. Dlatego odpowiednio dobrane zabiegi rehabilitacji powinny polegać na jak najefektywniejszym aktywizowaniu pacjenta w celu maksymalnego poprawienia sprawności. Przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji niezbędne jest określenie: stanu układu krążenia, układu oddechowego, zmian w obrębie narządów ruchu, stanu psychicznego itp. Ogólny stan zdrowia można ocenić za pomocą różnych testów weryfikujących. Istotnym czynnikiem rehabilitacji pourazowej seniorów, jest uruchomienie kończyn. W tym celu należy korzystać z rehabilitacji funkcjonalnej, krok po kroku powiększać zakres ruchu mający za zadanie doprowadzenie do samodzielnego wykonywania określonych czynności. Rehabilitacja ruchowa seniorów powinna skupiać się na danych podstawowych rodzajach ćwiczeń: ćwiczenia wytrzymałościowe, aerobowe i rozciągające. Prowadząc zabiegi rehabilitacji dla seniora, należy pamiętać o odpowiednim, adekwatnym do stanu zdrowia, dobieraniu intensywności wysiłku. Najkorzystniej jest doprowadzać do wzrostu spoczynkowej częstotliwości tętna o 30% do 40%. Rehabilitanci seniorów powinni dobierać ćwiczenia proste i łatwe do samodzielnego powtarzania. Dla uzyskania pozytywnych efektów, treningi rehabilitacyjne należy wykonywać 4-5 razy w tygodniu po 20-30 minut. Niezależnie czy to będzie rehabilitacja pourazowa, czy pooperacyjna, czy typowa rehabilitacja poprawiająca ogólną sprawność seniora, ważne jest, aby fizjoterapeuta rehabilitant posiadał odpowiednie psychologiczne podejście, mające za zadanie skuteczne zmotywowanie podopiecznego do brania czynnego udziału w terapii rehabilitacyjnej przywracającej sprawność i zdrowie.