polski English rosyjski Deutsch

Rehabilitacja


Zdrowie i aktywność fizyczna naszych Pensjonariuszy to motto naszego domu seniora.

Na terenie naszej placówki znajduje się w pełni profesjonalna sala do zajęć rehabilitacyjnych. Pod okiem wysokiej kasy Pani Rehabilitantki nasi Pensjonariusze codziennie są aktywowani do ćwiczeń usprawniających aktywność ruchową w zależności od stanu chorobowego Pensjonariusza. Zajęcia odbywają się dwóch przedziałach czasowych. W godzinach przedpołudniowych odbywa się indywidualna rehabilitacja płatna, natomiast w godzinach popołudniowych odbywa się grupowa rehabilitacja w ramach pakietu pobytowego w naszej placówce. Indywidualna rehabilitacja opiera się na spersonalizowanych programach usprawniających zalecanych przez lekarzy specjalistów. Rehabilitacja w ramach pakietu pobytowego to nie tylko ćwiczenia, ale również przyjemne spędzenie czasu w grupie wspólnie ćwiczących Pensjonariuszy.

  • Rehabilitacja 1
  • Rehabilitacja 2
  • Rehabilitacja 3
  • Rehabilitacja 4
  • Rehabilitacja 5
  • Rehabilitacja 6
  • Rehabilitacja 7
  • Rehabilitacja 8
  • Rehabilitacja 9
  • Rehabilitacja 10