polski English rosyjski Deutsch

Ul. Fabryczna 3 , 05-520 Konstancin-Jeziorna (2 km od Warszawy), woj. mazowieckie, tel. +48 22 756-46-16 , email:

W Polsce przybywa coraz więcej nowych prywatnych domów opieki dla seniora


Polskie społeczeństwo starzeje się coraz bardziej

Polacy coraz bardziej się starzeją. Z danych statystycznych wynika, że aż 26% społeczeństwa stanowią osoby w wieku 60+. Do 2040 roku, przy zachowaniu obecnych tendencji, ponad 30% polskiego społeczeństwa będą stanowić seniorzy. Według danych GUS na rok 2019, grupa osób w wieku powyżej 65 roku życia zwiększyła się o 212 tysięcy, co łącznie daje niecałe 7 milionów osób. Znacznemu przyśpieszeniu uległ również proces starzenia się naszej populacji. W ostatnich latach liczebność ludzi w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się o ponad 2,5 miliona do wielkości 8,2 milionów. Na zwiększenie się liczby osób w wieku poprodukcyjnym, wpływ ma wzrost liczebności seniorów w wieku 80+. W 2000 roku liczba osób osiągająca wiek powyżej 80 lat stanowiła 774 tysięcy, co dawało 2% ogółu społeczeństwa, natomiast w 2019 roku, ta liczba wzrosła do ponad 1,6 miliona, co stanowi już ponad 4% ogólnej populacji Polski. Skutki starzenia się polskiego społeczeństwa są odczuwalne w sferze szeroko pojętej opieki nad seniorami. Naturalną wypadkową danej tendencji stał się wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi opiekuńcze, a tym samym na pojawienie się co rusz to nowych prywatnych domów starców.


Wzrasta zapotrzebowania na prywatne domy opieki dla osób w podeszłym wieku

Według najnowszego raportu PMR „Rynek opieki geriatrycznej w Polsce 2020” w ostatnich latach w całym kraju rośnie zapotrzebowanie na prywatne domy opieki dla seniorów. Dana tendencja wzrostowa prywatnych domów spokojnej starości dla osób starszych, w odniesieniu do państwowych domów opieki społecznej, podyktowana jest wyższą jakością świadczonych usług. Dynamiczny wzrost prywatnych domów dla osób starszych dotyczy głównie placówek opiekuńczych zapewniających całodobową opiekę. Według raportu w 2020 roku, liczba domów starości względem form własności prezentuje się następująco: 53% ośrodków, to publiczne ośrodki opieki dla osób starszych, 33% ośrodków, to prywatne ośrodki opieki dla seniora, resztę stanowią ośrodki opieki dla osób starszych z inną formą własności.


Prywatne domy spokojnej starości w województwie mazowieckim ilościowym liderem rynku względem województw

W odniesieniu do całego kraju, największe nasycenie usługami prywatnej opieki dla seniorów występuje na Mazowszu. W województwie mazowieckim znajduje się 17% wszystkich domów opieki. Województwo to jest najbardziej nasycone pod względem liczby mieszkańców przypadających na jedno miejsce. Według wyliczeń PMR, liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym na jedno miejsce w domu opieki w Warszawie wynosi 101 osób. Jedna piąta domów spokojnej starości w województwie mazowieckim, są to domy świadczące usługi czysto komercyjne. Blisko 120 domów seniora w woj. mazowieckim działa jako placówki świadczące opiekę całodobową. Ponad jedna czwarta z tych placówek liczy powyżej 60 łóżek dla podopiecznych.


Prywatne domy opieki w Warszawie ilościowym liderem rynku względem miast

Biorąc pod uwagę polskie miasta, Warszawa jest liderem pod względem ilości prywatnych domów seniora. Stolica charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem komercjalizacji domów spokojnej starości na poziomie 8/10. Niepubliczne domy opieki w Warszawie odpowiadają za ponad dwie trzecie łóżek. Wszystko wskazuje na to, iż pod względem ilości pełno płatanych domów opieki dla osób starszych, niedługo dorównamy krajom zachodnim i z komercyjnych domów seniora w całej Polsce będzie korzystać aż 7% spośród ogółu naszego społeczeństwa.