polski English rosyjski Deutsch

Ul. Fabryczna 3 , 05-520 Konstancin-Jeziorna (2 km od Warszawy), woj. mazowieckie, tel. +48 22 756-46-16 , email:

Wiara, religijność i duchowość poprawiają jakość życia seniora


Życie duchowe osób starszych pozwala lepiej przygotować się na przyszłość

Sfery duchowa i religijna znacząco wpływają na życie seniorów. Dostarczają one odpowiedzi na wiele pytań z zakresu sensu życia, jak i pozwalają także dostrzec cel egzystencji jednostki. Każdego z nas zastanawiają podobne pytania: co będzie kiedy umrę oraz czy to co czyniłem za swego życia doczesnego, będzie miało jakieś znaczenie i konsekwencje dla życia po śmierci ciała? Z obecnie przeprowadzonych badań wynika, że religia i jej wymiar duchowy są podstawą poczucia istoty życia, pojęcia własnych dokonań, zrozumienia doświadczonych chorób i cierpienia oraz poznania tego co czeka każdego z nas po śmierci. Religijność i duchowość jest dla osób starszych tym co daje wiarę i nadzieję na bycie pod opieką Opatrzności Bożej, daje poczucie bezpieczeństwa, a także daje siłę do pokonywania trudności. Wiara, w ciężkich chwilach życia, dostarcza niezastąpionego wsparcia oraz motywuje do zmiany obecnych niemoralnych działań i podejmowania nowych. Religia jest w stanie zaspokoić jedną z największych potrzeb osób w podeszłym wieku, którą jest poznanie dobrego Boga, będącego ponad wszystkim, dającego nadzieje na dobre życie tu i teraz, oraz po śmierci. Owa nadzieja staje się szczególnie istotna dla ludzi starszych, często schorowanych, po życiowych przejściach, którzy bardziej niż inni zaczynają zastanawiać się nad nieuchronną perspektywą śmierci. Ludzie w podeszłym wieku, o wiele częściej niż osoby młode, deklarują wyższy poziom religijności, co potwierdzają praktykami duchowymi. Umożliwienie seniorom praktykowania religijności, pogłębiania swojej wiary, jest jednym z kluczowych czynników mających znaczący wpływ na satysfakcję z życia oraz poczucie szczęścia i spełnienia. Religijność i duchowość dla seniorów, są więc tymi aspektami doczesności, bez których dokonanie pełnej i obiektywnej oceny jakości życia staje się wręcz niemożliwe.


Nie wszystkie drogi - religie tego świata, prowadzą do prawdziwego Królestwa Bożego.


Nie wszystkie religie prowadzą do prawdziwego Boga. Dla wyznawców hinduizmu istnieje wiele bogów i bogiń. Buddyści natomiast twierdzą, że nie ma żadnego boga. Muzułmanie wielbią potężnego, ale niepoznawalnego jednoosobowego boga. Bóg chrześcijan jest natomiast w trójcy Bogiem sprawiedliwym, dobrym, kochający i miłosiernym, który dał nam swojego syna, aby każdy, kto w niego uwierzy, został zbawiony. Dla chrześcijan Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem, prowadzącym nas ludzi do królestwa Boga Ojca Wszechmogącego. Mesjasz nauczał tymi oto słowami (poniżej przedstawiam wybrane cytaty z Pisma Świętego):

„Ja jestem światłością świata; Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności”,

„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie”,

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”,

„ Nie każdy kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie”,

„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”,

„Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki”.